هاست 1 گیگ
تومان9,500 ماهانه
یک گیگ فضا

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

محل میزبانی هاست ارزان ایران

SSL رایگان

امکان تغییر نسخه php

نصب رایگان اسکریپت

هارد NvMe

کنترل پنل CPanel
سفارش دهید راه اندازی رایگان
هاست 2 گیگ
تومان17,000 ماهانه
دو گیگ فضا

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

محل میزبانی هاست ارزان ایران

SSL رایگان

امکان تغییر نسخه php

نصب رایگان اسکریپت

هارد NvMe

کنترل پنل CPanel

سفارش دهید راه اندازی رایگان
پرطرفدارترین
هاست 5 گیگ
تومان35,000 ماهانه
پنج گیگ فضا

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

محل میزبانی هاست ارزان ایران

SSL رایگان

امکان تغییر نسخه php

نصب رایگان اسکریپت

هارد NvMe

کنترل پنل CPanel

سفارش دهید راه اندازی رایگان
هاست 10 گیگ
تومان42,000 ماهانه
ده گیگ فضا

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

محل میزبانی هاست ارزان ایران

SSL رایگان

امکان تغییر نسخه php

نصب رایگان اسکریپت

هارد NvMe

کنترل پنل CPanel

سفارش دهید راه اندازی رایگان
هاست 20 گیگ
تومان49,900 ماهانه
بیست گیگ فضا

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

محل میزبانی هاست ارزان ایران

SSL رایگان

امکان تغییر نسخه php

نصب رایگان اسکریپت

هارد NvMe

کنترل پنل CPanel

سفارش دهید راه اندازی رایگان
هاست بی نهایت
تومان60,000 ماهانه
فضا بی نهایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

محل میزبانی هاست ارزان ایران

SSL رایگان

امکان تغییر نسخه php

نصب رایگان اسکریپت

هارد NvMe

کنترل پنل CPanel

سفارش دهید راه اندازی رایگان