اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 هاست رایگان

برای دریافت هاست رایگان درخواست خودتونو توی این دپارتمان ارسال به صورت مکتوب ارسال کنید

 دامنه رایگان

برای دریافت دامنه irرایگان درخواست خودتونو توی این دپارتمان ارسال به صورت مکتوب ارسال کنید

 سوالات قبل از خرید

سوالات که قبل از خرید براتون پیش میاید رو از این دپارتمان سوال کنید